Главная » Статьи » Навчально-виховна робота

Це-цікаво!!!! STEM-освіта!

Це-цікаво!!!! STEM-освіта!
Сьогодні Україна знаходиться на шляху інтенсивного розвитку і потребує значної кількості висококваліфікованих спеціалістів в інноваційній сфері, які стануть запорукою успішного економічного розвитку та конкурентоспроможності нашої держави в найближчому майбутньому.
Реформування системи освіти передбачає здійснення державної політики у сфері освіти України з урахування напрямів розвитку освіти світового співтовариства та країн Європейського Союзу і спрямоване на посилення розвитку наукового напрямку у навчальній діяльності, що сприятиме формуванню учнівською молоддю компетентностей дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності, необхідних на різних рівнях освіти.
Стрімкий розвиток IT-галузі, робототехніки, нанотехнологій виявляє потребу у досвідчених фахівцях, а отже, виникає гостра освітня потреба у якісному навчанні сьогоднішніх учнів природничим та технічним дисциплінам – математиці, фізиці, хімії,інженерії, програмуванню. Освіта має відповідати сучасним тенденціям розвитку суспільстваі сприяти підвищенню конкурентоспроможності національної науки. 
Одним із напрямів інноваційного розвитку природничо-математичної освіти є система навчання STEM (Science-наука, Technology-технологія, Engineering-інженерія, Mathematics-математика), завдяки якій діти розвивають логічне мислення,наукову та технічну грамотність, вчаться вирішувати поставлені задачі, стають новаторами, винахідниками. 
Для забезпечення науково-методичної підтримки впровадження STEM-освіти особливе значення має розробка для всіх типів навчальних закладів інтегрованих навчальних програм спецкурсів, факультативів, гуртків з робототехніки, інженерії, новітніх технологій тощо.
STEM-програмою прийнято вважати таку, яка відповідає основним критеріям:
 актуальність та інноваційність змісту;
 зрозумілість процесу реалізації програми (що конкретно роблять учні, які умови та обладнання необхідні для ефективної реалізації);
 наявність методики, яка дозволяє використовувати програму у будь-якому навчальному закладі;
 досягнення освітнього та виховного педагогічного результату та наявність інструментів для його вимірювання.
За терміном реалізації STEM-програми можуть бути:
 короткострокові;
 курсові (для літніх шкіл, курсів тощо);
 середньострокові (річні);
 довгострокові, неперервної додаткової освіти;
STEM – програми розробляються за такими основними напрямами:
 інтегровані, міжпредметні навчальні програми;
 робототехніка та інженерні розробки;
 авіамоделювання;
 3D- моделювання;
 винахідництво;
 хімічні технології тощо.
З метою забезпечення принципу рівного доступу до якісної освіти для учнів різних вікових груп, можливостей, зокрема учнів з особливими потребами, в процесі реалізації STEM-освіти слід застосувати сучасні мережеві, дистанційні форми навчальної комунікації. 
При реалізації програми впровадження STEM-освітив навчальні закладивикладачам слід активно використовувати інноваційні методи навчання, а саме програмовані, інтерактивні та проблемні. 
Серед проблемних методів навчання особливе місце займають методи проектно-орієнтованого навчання, які залучають учнів до процесу набуття знань, умінь і навичок за допомогою дослідницької діяльності. Дослідницька діяльність базується на комплексних, реальних технічних проблемах і ретельно опрацьованих завданнях. Це дозволить учням оволодіти знаннями та сформувати навички у практичній діяльності, пройти технологічний алгоритм від зародження інноваційної ідеї до створення комерційного продукту, а також навчитися презентувати його потенційним інвесторам.
З метою мотивації учнів до науково-дослідної діяльності викладачам необхідно використовувати у своїй роботі напрацювання таких науково-педагогічних працівників, як Андрущенко Т.І., Буліга С.М., Бревус С.М., Величко В.Ю., Гальченко С.А., Глоба Л.С., Гуляєв К.Д., Камишин В.В., Клімова Е.Я., Комова О.Б., Лісовий О.В.,Ніколенко Л.Г., Норчевський Р.В., Попова М.А.,Приходнюк В.В., Рибалко М.Н., Стрижак О.Є., Чернецький І.С. та інших.
Також, викладачі можуть надавати учням інформацію щодо роботи МАН-лабораторій, віртуальних лабораторій з хімії, фізики, біології та інших наук, музеїв з інтерактивним науковим обладнанням і можливостей інших інтернет-ресурсів.
Потужним засобом заохочувального відбору молоді, яка згодом зможе реалізувати себе у науково-технічній або іншій сфері є участь у конкурсах, олімпіадах, конференціях, турнірах, наукових пікніках, фестивалях та інших інтелектуальних змаганнях….
Спробуємо……
Зацікавимо наших дітей та підтримаємо вчителів!!!

Категория: Навчально-виховна робота | Добавил: pidgorodnesh3 (27.03.2018)
Просмотров: 48 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]